Ansökan öppen till Liljevalchs vårsalong 2019

Liljevalchs vårsalong är den jurubedömda utställningen som hålls varje vår från mitten av Januari. Utställningen är öppen för alla sökande över 18 år och under utställningen representeras all sorts konst och alla tekniker.

Den fösta vårsalongen hölls redan 1921 och det innebär att vårsalongen på Liljevalchs är den äldsta utställningen i Sverige i det här formatet. Utställningen har ställts in ett fåtal gånger sedan starten och en av gångerna var under beredskapstiden vid andra världskriget.

För att anmäla dig till utställningen så beställer du en ansökningsblankett online och därefter skickar du in bilder av din konst digitalt. Du får ansöka med högst fem verk vid varje ansökningstillfälle.

Konstverken som antas kommer att vara till salu under utställningen och priset det sätter konstnären själv.

Det är cirka 2000 personer som söker till vårsalongen varje år och av dessa brukar cirka 130 personer antas till utställningen. Om man inte tar sig in ett år så finns det ingen anledning att misströsta utan då är det bara att söka igen. Man har ett krav förutom att man ska vara 18 år fyllda och det är att konstverken är högst tre år gamla och dessutom vill man att verket inte varit representerat tidigare vid någon annan utställning.

Att delta vid vårsalongen är mycket prestigefullt och en stor ära men alla har möjligheten och man ställer inga krav på konstnärlig skolning utan verken som ställs ut väljs utifrån teknik och konstnärlig kvalitet.

Vårsalongen på Liljevalchs brukar vara mycket välbesökt och man räknar med att cirka 50000 personer besöker utställningen årligen. Den exakta statistiken över det årliga besökarantalet finns att tillgå på Liljevalchs webbsida och där finns även utförlig information för den som har för avsikt att söka till vårsalongen 2019.

Chansen att få sin konst utställd ligger alltså öppen för alla så varför inte passa på.