Bothniasalong, Norrlänningarnas egna Liljevalchs

Med början i år startar man ett konstnärsprojekt för konstnärer från Norr- och Västerbotten. Projektet har i stora delar kopierat konceptet från Liljevalchs vårsalong i Stockholm som hållits sedan 1921 med de undantagen att Bothniasalong endast tar emot verk från konstnärer med anknytning till eller åtminstone “känsla för” just Norrbotten och Västerbotten. Utöver detta är Bothniasalong en vandringsutställning vilket innebär att den flyttas mellan platser så som Västerbottens Museum, Skellefteå Konsthall, Konsthallen i Luleå och Norrbottens museum.

2018-års upplaga av Bothniasalong är den första man håller men då projektet slagit väl ut med många besökare på de olika platserna så kommer Bothniasalong att bli ett återkommande konstprojekt som kommer att ge flera konstnärer möjligheten att visa sin konst.

Reglerna för antagningen är desamma som Liljevalchs regler d.v.s. konstnären måste vara 18 år för att delta, alla tekniker välkomnas och verken ska erbjudas till försäljning under utställningsperioden. Verken kommer även att bedömas av en jury och det är denna jury som avgör vilka konstverk som kommer att bli representerade vid Bothniasalong. Totalt ställer man ut 100 verk.

Tanken med utställningen är att konstintresserade ska “komma ut ur garderoben” och ta mod till sig och visa upp sina konstnärliga alster. Man menar också att Bothniasalong är en utmärkt möjlighet att upptäcka ny konstnärlig talang och därför att Bothniasalong kan göra en stor skillnad för personer som aldrig satsat på att göra sig ett namn som konstnär genom att bli upptäckt av konsthandalre och gallerister.

En annan skillnad gentemot Liljevalchs vårsalong är att Bothniasalong sträcker sig från början av sommaren in i September månad då 2018-års upplaga av Bothniasalong avslutas i Skellefteå på Skellefteå Museum den 16:e September.

Hågade konstnärstalanger med konst i garderoben och Norrlandsanknytning ska alltså hålla ögonen öppna inför att man öppnar antagningen till 2019-års upplaga av Norrlänningarnas egna Liljevalchs – Bothniasalong.