Konstnärer som präglat världen med deras konst ett måleri i taget. Inspirera och blir inspirerad gammal som ung. Läs om vad som inspirerade dessa konstnärer och hur deras målerier tolkas.