Det låter kanske drastiskt att detta fantastiska konstverk skulle vara felgjort, men på en punkt så är det så och det är angående det faktum att enligt Bibeln så låg de till bords vid den sista nattvarden. I Leonardo da Vincis målning så sitter de på stolar, alternativt bänkar, vid ett normalhögt bord men så var alltså inte fallet vid den sista måltiden. Vad detta bevisar är att Leonardo da Vinci inte hade Bibeln som underlag för sitt konstverk. Han hade helt enkelt inte läst ur evangelisterna om den sista måltid som han gestaltade. Hade han läst Bibeln så hade målningen sett helt annorlunda ut. Att målningen är “felgjord” innebär att en hel del av den mytbildning som målningen gett upphov till genom tiderna också kan ifrågasättas och tas med en stor nypa salt.

Da Vinci-koden

Målningen fick ge namn till en film med namnet Da Vinci-koden som till stor del byggt sin story på just mytbildningen kring Da Vincis konstverk. Och vilken betydelse har det? Jo, om inte annat bevisar det att inte heller författaren Dan Brown hade studerat sin Bibel – alternativt så levde han i förhoppningen om att ingen av hans läsare heller hade gjort det, en förhoppning som verkade gå hem, vilket i sin tur bevisar att Dan Browns publik heller inte har ägnat sig åt några bibelstudier.

Det om detta. I övrigt är målningen en av tidernas största mästerverk rent tekniskt och Leonardo da Vinci var otvivelaktigt en av de största konstnärerna världen hyst. Han gjorde sina målningar på beställning från diverse uppdragsgivare och med tanke på det kan man ju konstatera att det var lite svagt med bibelkunnandet bland påvar och präster inom katolicismen. Hade de studerat manualen från arbetsgivaren så hade de protesterat mot verket redan när de kastade ett första öga på skissen till verket. Amen.