Att som konstnär ständigt vara tvungen att granska världen för att få inspiration och kunskap, det är ett måste för att kunna skapa berörande och vacker konst. Men till skillnad från det tvådimensionella arbetet – likt målning och illustration måste skulptören ständigt tänka på en helhet i sina betraktelser och skapande.